Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu jsme byli nominováni jako zástupci ČR v tematické skupině TG1 Podpora investic do renovace budov, infrastruktury a inovace při Evropské komisi. Tato skupina byla ustavena Evropskou komisí k problematice sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady "Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků", COM(2012) 433 final.