CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu svými aktivitami usiluje o prezentaci a propagaci výsledků českého výzkumu v zahraničí a zvýšení účasti českých výzkumníků v mezinárodních výzkumných projektech.

Za tímto účelem organizuje akce určené pro partnerské kanceláře, zástupce evropských institucí a jiných organizací sídlících v Belgii, zajišťuje prezentační stánky a šíření propagačních materiálů, spoluorganizuje odborné mezinárodní konference a zajišťuje účast českých řečníků, poskytuje podporu a asistenci při konání projektových schůzek v Bruselu, informace a konzultace ke komunitárním programům na podporu výzkumu. Kancelář spolupracuje s kolegy ze zahraničních kanceláří, Stálým zastoupením ČR při EU, sekretariátem programu EUREKA, Evropskou komisí, Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE) a zastoupeními regionů ČR v Bruselu.