ČVUT v Praze - České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze - České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, kde se mísí tradice s novými trendy a inovacemi. Po odborné stránce se na aktivitách EEB-CZ podílí především fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a fakulta biomedicínského inženýrství a centrum UCEEB.