Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu je nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností. Jedná se o sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů.

Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a další, kteří nabízejí kvalitní výrobky a služby pro pasivní domy. Podporující členové se spolupodílí na realizaci aktivit sdružení, zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi a aktivně spolupracují s ostatními členy.