BEFFA - Building Efficiency Awards

BEFFA - Building Efficiency Awards

Building Efficiency Awards, česko-slovenská soutěž architektonicky, konstrukčně a energeticky výjimečných staveb, je prestižní odbornou akcí konanou pod záštitou Vysokého učení technického v Brně a dalších univerzit (ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen). Soutěž samotná je doprovázená sérií odborných seminářů a konferencí a slouží jako platforma pro odbornou diskuzi trendů v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Předsedou poroty složené z odborníků a zástupců relevantních profesí z České a Slovenské republiky je zástupce odborného garanta soutěže doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Každoročně soutěž podporují i další odborné autority (ČKAIT) a ministerstva aj. Odborné akce se zaměřují především na oblast inovativních materiálů ve stavebnictví, udržitelné budovy, koncept Smart Cities a dotace na energetické úspory ve stavebnictví.