prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Profesor Pavel Ripka je od roku 2011 děkanem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, na které dříve působil jako vedoucí katedry měření. Je respektovaným českým vědcem, s výukou i vlastním výzkumem má bohaté domácí i zahraniční zkušenosti. Působil na řadě uznávaných zahraničních univerzit, mimo jiné například v Singapuru, Itálii, Irsku nebo Velké Británii. V rámci své práce se zabývá i energeticky efektivní výstavbou, a to zejména skrze spolupráce univerzity s průmyslovými partnery. Jedná se zejména o výzkum v následujících tématech: vývoj senzorů polohy pro výtahy, vývoj detektoru kovových prvků stavebních konstrukcí, měření bludných proudů ve stavebních konstrukcích, nedestruktivní diagnostika potrubí, měření rušivých magnetických polí v budovách a navigace pro podzemní vrtání.

Profesor Pavel Ripka je autorem řady uznávaných publikací z oblasti elektrotechniky, jejich celý seznam je zde.