Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

UCEEB ČVUT v Praze, ECOTEN s.r.o.

Ing. Jiří Tencar je vědecko-výzkumným pracovníkem Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Je členem týmu, který se zabývá vývojem certifikačního nástroje SBToolCZ pro typologický druh – školské budovy - rekonstrukce. Mezi další jeho vědecké zájmy patří vliv zeleně na mikroklima a spojené simulace CFD a solárního modelu. V minulosti byl členem pracovní skupiny WP3 projektu CEC5 “Demonstrace energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách” řešeného Českou komorou architektů nebo působil jako externí expert v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Praktické zkušenosti sbírá při vedení vlastní poradenské a projektové společnosti zabývající se především snižováním energetické náročnosti budov, ECOTEN s.r.o. V roce 2012 získal cenu ČKAIT v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace za certifikaci SBToolCZ.