Ing. Jiří Pohloudek

RD Rýmařov s.r.o.

Ing. Jiří Pohloudek je absolventem Fakulty strojní a elektrotechnické na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor silnoproudá elektrotechnika. Jako mistr elektrotechniky pracoval v Rudných dolech Jeseník, a od roku 1991 působí ve společnosti RD Rýmařov s.r.o. V roce 2008 se stal jejím obchodním ředitelem, kterým je dodnes. V rámci společnosti má na starosti vypracovávání a koordinaci strategie nabídky a prodeje energeticky efektivních budov.

Je členem představenstva svazu podnikatelů ve stavebnictví a prezidentem moravskoslezského dřevařského klastru.