Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Jiří Karásek absolvoval v roce 2005 Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo.

V SRN pracoval i v soukromé společnosti, kde se podílel na vývoji výpočetního nástroje návratnosti energetických opatření budov. Po svém návratu pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor.

V společnosti SEVEn je od roku 2012. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Od roku 2014 přednáší volitelný předmět Energetický management budov na Fakultě Stavební, ČVUT. Mezi jeho klíčové úspěchy patří mimo jiné například verifikace snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám pro SFŽP (zpracování evaluačních zpráv a výročních zpráv týkajících se verifikace snížení emisí CO2) nebo práce na projektu Intelligent Energy Europe - Policies to ENforce the TRAnsition to Nearly Zero-Energy buildings in Europe (ENTRANZE, od dubna 2012).