Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

ČVUT FEL KEMHV, EkoWATT CZ s. r. o., EkoWATT z. s.

Jiří Beranovský je jednatelem společnosti EkoWATT CZ s. r. o. a ředitelem o. s. EkoWATT, které se zabývají poradenstvím v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. V rámci společnosti se zabývá předprojektovou a projektovou přípravou: energetických auditem, výběrem lokality, materiálů, tvarovou optimalizací ve fázi studie, energetickou optimalizací, optimalizací tepelně technických vlastností a TZB řešení.

Zároveň působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. Je autorem či spoluautorem řady významných odborných publikací a výzkumných projektů v oblasti energeticky efektivní výstavby.