Ing. Jan Pejter

ENVIROS, s.r.o.

Ing. Jan Pejter absolvoval fakultu strojní VUT Brno se zaměřením na tepelné a jaderné energetické stroje a zařízení. Od r. 2000 pracuje v poradenské společnosti SRC International CS, s.r.o. a následně od r. 2002 ve firmě ENVIROS, s.r.o. jako vedoucí projektů se zaměřením na poradenské služby pro sektor budov a průmyslové podniky v ČR a zahraničí.

Od roku 2003 je energetickým specialistou vedeným v seznamu MPO, od roku 2008 expertem oprávněným pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov a kontrol kotlů podle směrnice EU o energetické náročnosti budov.

Od roku 2005 se podílí na implementaci směrnice o energetické náročnosti v budovách (EPBD) do národní legislativy a od roku 2007 je jedním ze zástupců ČR v evropském projektu Concerted Action EPBD. V roce 2008 se stal vedoucím projektu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) pro financování energetických úspor zejména v bytovém sektoru na Slovensku. Jedná se o programy SlovSEFF (financování soukromého sektoru) a MunSEFF (financování úspor v majetku obcí a Vyšších územně správních celků).