Ing. Jan Matějka

Česká bioplynová asociace z.s., ECO trend s.r.o.

Jako místopředseda České bioplynové asociace a jednatel společnosti ECO trend s.r.o. Ing. Jan Matějka již od roku 2007 věnuje 2007 obnovitelným zdrojům energie, jejich efektivnímu zařazení do infrastruktury včetně budov a optimalizaci podmínek pro jejich využití. V poslední době se zaměřuje na aplikaci malých technologií (v řádu W – kW) použitelných pro zásobování domácností nebo malých komunit, a to zejména na metodické, výzkumné a informační bázi.

S energeticky efektivní výstavbou a hodnocením zejména některých vybraných parametrů se ve společnosti ECO trend s.r.o. setkává v rámci Life Cycle Assessmentu nebo při posuzování využitelnosti odpadů z tepelných izolací či naopak pro různé stavebně-energetické účely. Jako úzce propojenou je možné vidět i problematiku elektromobility. Se svými kolegy se rovněž zúčastnil projektu Build the Future financovaného Evropskou komisí, jehož cílem bylo vytvoření evropské roadmap pro podporu výstavby plusových budov (Plus Energy Buildings).

Jako hlavní řešitel se Jan Matějka účastnil několika projektů Technologické agentury ČR v rámci programu Omega, například projektu „Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory“.