Ing. Jan Bárta

Centrum pasivního domu

Ing. Jan Bárta je zakladatelem, ředitelem, a projektovým manažerem Centra pasivního domu (CPD), které vzniklo v roce 2005 za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů. Je odbornou platformou, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.

Své zkušenosti nasbíral Jan Bárta mimo jiné i na zahraničních stážích v nejvýznamnějších evropských institucích zabývajících se energetickou efektivitou, jako je německý Passivhaus Institut nebo belgická Passiefhuis-Platform vzw. V rámci činnosti CPD vytvořil databázi konstrukčních detailů (http://www.pasivnidomy.cz/detaily) pro architekty a projektanty pasivních domů, která může pomoci předejít problémům při realizaci energeticky efektivní stavby. Je také autorem studie „Ekonomické hodnocení pasivních budov“, která sloužila jako podklad pro nastavení programu Nová zelená úsporám.