UCEEB - výzkumné týmy

UCEEB - výzkumné týmy

UCEEB vzniklo v roce 2010 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Klade za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie - energetické úspory v budovách (40% veškeré energie spotřebují právě budovy).

Členem platformy EEB-CZ je celkem 5 výzkumných týmů:

Architektura a interakce budov s životním prostředím (RP1)

Zabýváme se obvodovými plášti budov, stavební fyzikou a pokročilými materiálovými řešeními. Vyvíjíme konstrukce na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů s přihlédnutím na jejich požární bezpečnost a akustickou kvalitu. Specializujeme se na konstrukční systémy a prvky z vysokohodnotných kompozitů, obvodové pláště s integrovanými energetickými funkcemi a systémy inteligentního řízení. Více viz ZDE.

Energetické systémy budov (RP2)

Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní interaktivní budovy. Vyvíjíme optimalizované prvky OZE pro integraci do konstrukčního pláště budov a prvky technických systémů budov pro docílení nízké potřeby primárních paliv. Zkoumáme inovativní multifunkční energetické prvky pro dodávku tepla, chladu a elektřiny jako např. hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a zároveň možnosti efektivní akumulace tepla a chladu. Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie do budov a nadřazených sítí s využitím inteligentního řízení. Více viz ZDE.

Kvalita vnitřního prostředí (RP3)

Zabýváme se problematikou zajištění kvalitního (zdravého, bezpečného a komfortního) vnitřního prostředí uživatelům energeticky efektivních budov. Náš pohled je multidisciplinární, zahrnuje tři hlavní oblasti: (i) vývoj a postupy navrhování pokročilých technických zařízení pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí; (ii) vývoj a výzkum zdravotnických asistenčních systémů pro monitoring biologických veličin a technických parametrů v inteligentních budovách; (iii) vývoj inteligentních kompozitních nanosystémů a materiálů pro medicínské a technické aplikace (detekce škodlivin, monitoring stavu vnitřního prostředí, apod.). Více viz ZDE.

Materiály a konstrukce budov (RP4)

Zabýváme se výzkumem a vývojem materiálů a konstrukcí za běžné teploty i za požáru. Předmětem výzkumu a vývoje jsou především nízkoenergetické materiály, materiály z obnovitelných zdrojů (především ze dřeva) a keramických recyklátů pro využití ve stavebních konstrukcích. Vyvíjíme multifunkční a inovativní materiály (např. hydrofilní minerální vlny) a podporujeme jejich praktické využívání ve stavebnictví. V rámci materiálového výzkumu a vývoje se zaměřujeme i na intervenční techniky na bázi nanotechnologií (mikroskopie, mikromechanika včetně využití nanoindentoru). Více viz ZDE.

Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov (RP5)

Zabýváme se návrhem senzorových sítí, vývojem speciálních senzorů a celých senzorových systémů včetně zpracování signálů a dat. Zabýváme se sledováním a modelováním dlouhodobého chování uživatelů v budovách a jeho vlivy na řízení systémů větrání, vytápění a chlazení ve vazbě na matematický model budovy (tvorba a identifikace modelu). Snažíme se o optimalizaci energetické spotřeby budov pomocí maximálního uplatnění obnovitelných zdrojů a optimálního chování budovy vzhledem k distribuční soustavě. Navrhujeme systémy prediktivního řízení s využitím inteligentní akumulace energie a jejího opětovného využití. Dlouhodobě se zabýváme nedestruktivní diagnostikou stavebních i jiných materiálů. Více viz ZDE.