Nadace dřevo pro život

Nadace dřevo pro život

Záměrem a cílem založení Nadace bylo vytvoření instituce, která by se dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva – jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky. Navíc, v moderní evropské civilizaci, mají nadace nezastupitelnou roli a jsou důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.

Nadace klade důraz na ekologickou výchovu a podporuje všechny směry ekologicky šetrného využití dřeva ve společnosti.
 
Zakladatelé nadace reprezentují komplexně pojatou zodpovědnou péči o dřevěné bohatství, od vlastníků lesů, přes dodavatele služeb pro lesní hospodářství, až po zpracovatele dřeva do finálních výrobků. Založením nadace je deklarována odpovědnost vlastníků a správců lesů a významných podnikatelských subjektů za ekologickou stabilitu české krajiny a za sociální a ekonomické perspektivy rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.
 
Více informací na www.drevoprozivot.cz.