ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.

Společnost ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. se zaměřuje na základní oblasti vzájemně souvisejících činností: provozování, servis a údržba technických zařízení; prodej tepla a provozování energetik, realizace systémů měření a regulace (MaR), vývoj software, výzkum v oblasti automatizačních technologií. Základním mottem pro všechny činnosti společnosti je snaha o dosahování vysoké technické úrovně ve všech činnostech s aplikováním moderních automatizačních technologií.

Pro oblasti provozování technických zařízení, energetik, prodeje tepla a realizace MaR jsou ve společnosti zaměstnáváni pracovníci v kvalifikacích topenář, elektroúdržbář NN a VN, servisní technik MaR, elektromontér, topič, provozní chemik, energetik a další technici. Skladba zakázek a zákazníků zahrnuje soukromé společnosti, výrobní podniky, státní instituce, společenství vlastníků bytových jednotek a řadu dalších institucí převážně v Praze, ale i po celé ČR.

Více na http://www.energocentrum.cz/.