BIVŠ a.s.

BIVŠ a.s.

Bankovní institut vysoká škola je moderní vysoká škola, která nabízí vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni. Každý den se více než 400 vysokoškolských pedagogů a 4000 studentů podílí na budování špičkového pedagogicko výzkumného centra.

Bankovní institut vysoká škola je nejstarší českou soukromou vysokou školou. Počátek vývoje BIVŠ jako průkopníka nestátního terciárního vzdělávání v ČR je srpen 1991, kdy jako součást tehdejší Státní banky československé zahájil činnost Institut bankovního vzdělávání s posláním sloužit celému bankovnímu sektoru. 

Důležitým mezníkem v historii BIVŠ je rok 1994, kdy byla skupinou subjektů působících v oblasti bankovnictví a financí v čele s ČNB založena společnost Bankovní institut, a.s., vzniklá transformací původního Institutu bankovního vzdělávání. Úsilí o kvalitní rozvíjení vzdělávacích služeb, vyjádřené ve strategických záměrech rozšířit vzdělávací aktivity o bakalářské studium, transformovalo Bankovní institut, a.s. dne 14. června 1999 v první českou soukromou vysokou školu v ČR.

Více informací na http://www.bivs.cz/.