Vize a mise

Vize

Formujeme komunitu výzkumníků a odborníků napříč disciplínami v oblasti energeticky efektivní výstavby, která si vybuduje status silného aktéra zapojeného do tvorby evropských výzkumných programů a legislativy. Našimi aktivitami rovněž podpoříme vyšší míru participace českých subjektů na evropských výzkumných projektech, sdílení poznatků a další rozvoj excelentní vědy v této oblasti.

Mise

Jsme servisní infrastrukturou pro výzkum fungující při ČVUT v Praze, která svým multioborovým přístupem k energeticky efektivní výstavbě, propojováním akademického a aplikačního sektoru, spektrem nabízených služeb a expertních činností napomáhá svým členům dosahovat dlouhodobě lepšího uplatnění v Evropském výzkumném prostoru. Otevíráme českým výzkumným organizacím, soukromým firmám a dalším organizacím v oboru energeticky efektivní výstavby cestu k aktivní účasti na evropských výzkumných a inovačních projektech, formování a prosazování odborných národních stanovisek k výzkumným politikám a legislativě EU. Součástí našich služeb je také poskytování přístupu k nejnovějším trendům v oboru a informacím o  nových možnostech rozvoje.