Nabízí EEB-CZ pracovní stáže pro studenty?

Umožňujeme pracovní stáže pro studenty vysokých škol (přednostně z oborů evropských studií, mezinárodních vztahů, žurnalistiky, překladatelství, ekonomických oborů nebo přírodovědných a technických oborů ve vztahu k energeticky efektivním budovám a materiálům). Stáže mají individuální charakter. Vybraný zájemce získá individuální plán stáže.

Stážisty nabíráme na základě aktuální pracovní vytíženosti platformy, studijního zaměření zájemce a jeho časových možností. Délka stáže je na dohodě.

Máte zájem získat pracovní zkušenosti? Zašlete nám CV a motivační dopis s představou o možnosti Vašeho uplatnění v EEB-CZ.

Kontaktujte nás pro více informací na info@eebcz.eu.