Kdo stojí za aktivitami EEB-CZ?

EEB-CZ realizuje své aktivity ve spolupráci se zástupci institucí EU, evropskými kancelářemi, platformami a sítěmi v Bruselu a experty z oboru energeticky efektivní výstavby. Úzce spolupracuje také s oborově relevantními výzkumnými centry, která vznikla s podporou Strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a podporuje jejich dlouhodobou udržitelnost.

Realizační tým EEB-CZ pracuje v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB, www.uceeb.cz), nově vybudovaném excelentním vědeckém centru Českého vysokého učení technického v Praze.