Kdo se může stát členem?

Nabízíme členství fyzickým i právnickým osobám (veřejným výzkumným institucím, soukromým společnostem, neziskovým organizacím či zájmovým uskupením) zabývajícím se nejen výstavbou energeticky úsporných budov, ale i rekonstrukcí stávajících budov, snižováním provozních nákladů, úsporami ve výrobním procesu, využitím odpadního tepla nebo energie aj.

Členství je vhodné především pro ty, které zajímá výzkum, vývoj a inovace materiálů a technologií, dění v Evropské unii a chtějí se intenzivněji zapojit do určování prioritních výzkumných témat v rámci programů EU, účastnit se výzkumných aktivit a projektů nebo se podílet na připomínkování legislativních a strategických dokumentů EU.