Je pro Vaši firmu výhodné zapojit se do projektu z programu Horizont 2020?

 Účast v projektu splní Vaše očekávání zejména pokud:

  • potřebujete inovovat Váš stávající produkt nebo vyvinout nový a nemáte dostatečné vlastní zdroje, vybavení, kapacitu nebo expertízu
  • chcete získat nové zákazníky a přístup na nové trhy
  • chcete se uchytit na nových zahraničních trzích a prostřednictvím evropských projektů získat kontakty na nové průmyslové partnery
  • má Vaše firma vlastní výzkumné aktivity, ale chcete prohloubit Vaše znalosti a know-how
  • umíte dobře zhodnotit prestiž plynoucí z Vaší účasti na nadnárodním výzkumném projektu
  • chcete vybudovat dlouhodobou spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi na evropské úrovni

Účast na projektech je vhodná i pro malé a střední podniky (MSP).

MSP s vlastními výzkumnými kapacitami se mohou účastnit výzkumných a vývojových činností. MSP, které nemají vlastní výzkumnou kapacitu, mohou hrát roli příjemců výzkumu nebo vývoje. MSP mohou být zapojeny i do transferu technologií, mohou působit jako experti na marketing/distribuci, jako subdodavatelé, nebo mohou plnit více rolí současně.