Co znamená energeticky efektivní výstavba? Jaká témata/obory zahrnuje?

Energeticky efektivní výstavba je oblastí, která kombinuje znalosti a postupy různých oborů (stavebnictví, strojírenství, informační technologie, elektrotechnika aj.). Nahlíží na objekty komplexním pohledem, s cílem vytvářet budovy s co nejnižší energetickou spotřebou a šetrné k životnímu prostředí.

Podporou výzkumu a inovací v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV) rozumíme nejen oblast výstavby energeticky úsporných budov, ale i:  

 • rekonstrukce stávajících budov
 • snížení provozních nákladů
 • úsporu energie ve výrobním procesu
 • využití odpadního tepla a energie

Oblast EEV zahrnuje například výzkum:

 • pokročilých materiálů a technologií
 • inteligentní systémy řízení budov a řízení toků energií v budovách
 • energetické modelování budov
 • využití přírodních materiálů, recyklace, ekodesign
 • stavební tepelné techniky, rekuperačních systémů
 • decentralizované a obnovitelné zdroje energie pro budovy
 • zdraví a pracovní produktivity v nízkoenergetických budovách
 • kompozitních konstrukčních systémů.