Co může EEB-CZ nabídnout Vaší firmě?

  • Propojení s výzkumnými organizacemi, především s VŠ, zaměřenými na oblast energeticky efektivní výstavby (lidské zdroje, příprava společných inovačních projektů, vybavení)
  • Příležitost otestovat vlastní výzkumně-inovační záměr a jeho konkurenceschopnost v evropském měřítku (podpora vytvoření projektového konsorcia a podání projektové žádosti)
  • Máte zájem o inovace, ale nemáte dostatek vlastních prostředků pro výzkum? Propojíme Vás s odborníky z akademického prostředí z celé Evropy a nalezneme dotační zdroje pro realizaci výzkumného nebo inovačního projektu vaší společnosti.
  • Usnadníme Vaší organizaci přístup k nově pořízené výzkumné infrastruktuře a měřicím přístrojům, pořízeným v rámci dotačního titulu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  • Připravíme odborné semináře pro Vaše zaměstnance a informujeme o možnostech stáží a mobilit
  • Pokud patříte k jedné z největších firem v oboru a máte ambice ovlivňovat dění např. v oblasti formulace regulací a technických požadavků na novou výstavbu, nalezneme strategii pro efektivní prosazení zájmu Vaší společnosti
  • Informujeme Vás o evropském dění formou newsletteru