Propojíme Vás s partnery z ČR i zahraničí

  • Poskytneme Vám individuální podporu pro zapojování do projektů a iniciativ, vyhledáme pro Vás možnosti prezentovat své záměry a setkávat se s potenciálními partnery
  • Umožníme Vám rozšířit síť Vašich mezinárodních kontaktů a posílíme odborný profil Vaší organizace
  • Zprostředkujeme Vám kvalitní a prověřené partnery pro mezinárodní spolupráci na výzkumných a inovačních projektech
  • Efektivně propojujeme výzkumné infrastruktury a VŠ s aplikačním sektorem (umožňujeme tak kombinovat lidské zdroje a přístrojové vybavení)
  • Získáte přímý kontakt s komunitou energeticky efektivní výstavby, získáte možnost sdílet zkušenosti a dobrou praxi s kolegy z ČR i ze zahraničí