Členství PREMIUM

Prosadíme Vaše odborné zájmy v EU

 • Získáte příležitost se aktivně podílet na formulaci priorit evropských výzkumných a inovačních politik v oboru a jejich ovlivnění ve svůj prospěch
 • Umožníme Vám aktivní účast na evropských odborných diskuzích a fórech
 • Zohledníme Vaše odborné zájmy při tvorbě pozičních dokumentů EEB-CZ a návazně zajistíme jejich efektivní komunikaci zástupcům institucí EU
 • Zprostředkujeme účast experta Vaší organizace na relevantních jednáních programových výborů a odborných skupin v institucích EU

Monitorujeme pro Vás oblast energeticky efektivní výstavby

 • Připravujeme pro Vás pravidelný newsletter o aktuálním vývoji v oblasti energeticky efektivní výstavby
 • Monitorujeme pro Vás tematicky relevantní akce a včas Vás upozorníme na možnost registrace
 • Získáte informační náskok o vývoji v oblasti dotačních programů, výzkumných politik a související legislativy
 • Díky přístupu k informacím budete schopni včas reagovat na legislativní změny a být tak o krok napřed ve srovnání s konkurencí

Propojíme Vás s partnery z ČR i zahraničí

 • Poskytneme Vám individuální podporu pro zapojování do projektů a iniciativ, vyhledáme pro Vás možnosti prezentovat své záměry a setkávat se s potenciálními partnery
 • Umožníme Vám rozšířit síť Vašich mezinárodních kontaktů a posílíme odborný profil Vaší organizace
 • Zprostředkujeme Vám kvalitní a prověřené partnery pro mezinárodní spolupráci na výzkumných a inovačních projektech
 • Efektivně propojujeme výzkumné infrastruktury a VŠ s aplikačním sektorem (umožňujeme tak kombinovat lidské zdroje a přístrojové vybavení)
 • Získáte přímý kontakt s komunitou energeticky efektivní výstavby, získáte možnost sdílet zkušenosti a dobrou praxi s kolegy z ČR i ze zahraničí

Pořádáme pro Vás praktická školení a semináře

 • Připravujeme sérii specializovaných školení zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti energeticky efektivní výstavby
 • Školení se zaměří na oblast řízení mezinárodních výzkumných projektů, management inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví, efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni EU, přípravu konkurenceschopného projektového záměru, aj.

Poskytneme Vám individuální konzultace k programu Horizont 2020

 
 • Jste členem konsorcia mezinárodního projektu a aktuálně řešíte problém, se kterým si nevíte rady?
 • Úspěšně jste realizovali projekt a nyní řešíte problém s čerpáním dotace na základě některé z ex-post kontrol?
 • Máte specifické otázky k problematice norem či legislativních předpisů v oblasti energeticky efektivní výstavby?
 • V rámci členství Vám nabízíme možnost individuálně konzultovat Vaše problémy s odborníky s více než desetiletou zkušeností v oboru
 • Členství typu PREMIUM umožňuje čerpat až 5 hodin konzultací ročně
 • Členství typu PLATINUM umožňuje čerpat až 10 hodin konzultací ročně

Posílíme mezinárodní on-line profil Vašeho výzkumného týmu (organizace v případě malých a středních podniků)

 
 • Prostřednictvím nástrojů on-line marketingu zvýšíme Vaše šance na zapojení do mezinárodních projektových konsorcií
 • Kombinací vhodných diseminačních nástrojů posílíme Váš odborný profil pro mezinárodní spolupráci v inovacích
 • Členství typu PREMIUM nabízí podporu až pro 3 výzkumné týmy ročně
 • Členství typu PLATINUM nabízí podporu až pro 7 výzkumných týmů ročně

Získáte informace o možnostech stáží a mezinárodní výzkumné mobility

 • Sledujeme pro Vás možnosti Vašeho dalšího profesního rozvoje formou stáží a mezinárodních výměn pracovníků
 • Poskytujeme včasné informace o odborných akcích a seminářích pořádaných v rámci celé EU na Vámi preferovaná témata. Pomůžeme Vám identifikovat veřejné finanční zdroje pro realizaci individuální mobility a pro Váš další profesní rozvoj.
Vyberte si typ členství: