Společně s Vámi převedeme Váš výzkumný záměr do konkrétní projektové žádosti

  • Zajistíme ex-ante hodnocení pro Vaše inovační nápady před jejich zpracováním do formy projektového záměru
  • U pozitivně hodnocených inovačních nápadů pak zajistíme individuální podporu výzkumného týmu při zpracování projektové žádosti a pomůžeme Vám vytvořit konkurenceschopné konsorcium