Prosadíme Vaše odborné zájmy v EU

  • Získáte příležitost se aktivně podílet na formulaci priorit evropských výzkumných a inovačních politik v oboru a jejich ovlivnění ve svůj prospěch
  • Umožníme Vám aktivní účast na evropských odborných diskuzích a fórech
  • Zohledníme Vaše odborné zájmy při tvorbě pozičních dokumentů EEB-CZ a návazně zajistíme jejich efektivní komunikaci zástupcům institucí EU
  • Zprostředkujeme účast experta Vaší organizace na relevantních jednáních programových výborů a odborných skupin v institucích EU