Získáte informace o možnostech stáží a mezinárodní výzkumné mobility

  • Sledujeme pro Vás možnosti Vašeho dalšího profesního rozvoje formou stáží a mezinárodních výměn pracovníků
  • Poskytujeme včasné informace o odborných akcích a seminářích pořádaných v rámci celé EU na Vámi preferovaná témata. Pomůžeme Vám identifikovat veřejné finanční zdroje pro realizaci individuální mobility a pro Váš další profesní rozvoj.