Členství BASIC

Monitorujeme pro Vás oblast energeticky efektivní výstavby

  • Připravujeme pro Vás pravidelný newsletter o aktuálním vývoji v oblasti energeticky efektivní výstavby
  • Monitorujeme pro Vás tematicky relevantní akce a včas Vás upozorníme na možnost registrace
  • Získáte informační náskok o vývoji v oblasti dotačních programů, výzkumných politik a související legislativy
  • Díky přístupu k informacím budete schopni včas reagovat na legislativní změny a být tak o krok napřed ve srovnání s konkurencí

Pořádáme pro Vás tematická školení a semináře

  • Připravujeme sérii specializovaných školení zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti energeticky efektivní výstavby
  • Školení se zaměří na oblast řízení mezinárodních výzkumných projektů, management inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví, efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni EU, přípravu konkurenceschopného projektového záměru, aj.

Získáte informace o možnostech stáží a mezinárodní výzkumné mobility

  • Sledujeme pro Vás možnosti Vašeho dalšího profesního rozvoje formou stáží a mezinárodních výměn pracovníků
  • Poskytujeme včasné informace o odborných akcích a seminářích pořádaných v rámci celé EU na Vámi preferovaná témata. Pomůžeme Vám identifikovat veřejné finanční zdroje pro realizaci individuální mobility a pro Váš další profesní rozvoj.

 
Vyberte si typ členství:

Dokumenty ke stažení