Realizační tým

Na dosahování cílů platformy EEB-CZ spolupracujeme s experty v oboru energeticky efektivní výstavby a experty při institucích EU.

Členové realizačního týmu:

Mgr. <strong>Tereza McLaughlin Váňová</strong>

Mgr. Tereza McLaughlin Váňová

+420 224 35 6776
„Projektový management mě baví, líbí se mi rozmanitost práce a podnětů. Jsem zodpovědná za koordinaci projektu PoMePro, pro členy vyhledávám příležitosti k mezinárodní spolupráci, pomáhám jim připravovat projektové žádosti a zajišťuji rozvoj nevědeckých dovedností v rámci specializačních školení. Ve spolupráci s externími experty připravujeme strategické dokumenty, jejichž cílem je prosazení národních zájmů na evropské úrovni. Mám na starost organizaci mezinárodní konference Platformy v roce 2017, kterou spolupořádáme ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT. Vystudovala jsem Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd UK. Působila jsem v Centru pro čisté technologie a životní prostředí (CSTM) na Universiteit Twente, Nizozemí a na skotské University of Strathclyde v Centru pro ohrožené děti (CELCIS).“
<strong>Alena Baker</strong>

Alena Baker

+420 605 478 517
„V rámci Platformy EEB-CZ jsem zodpovědná za denní komunikaci se členy a partnery projektu, monitorování vývoje relevantní národní i mezinárodní legislativy, podílím se také na přípravě projektových žádostí našich členů a pozičních dokumentů za účelem prosazování českých zájmů v Evropské unii. Zároveň připravuji rozsáhlý katalog výzkumných center podpořených z OP VaVpI v oboru energeticky efektivní výstavby, jehož hlavním účelem bude propagace českého výzkumu v zahraničí. V současné době studuji Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomie a management.“