Studie a příručky

Přehledový dokument BPIE o stavu implementace čl. 5 Směrnice o energetické účinnosti v jednotlivých zemích EU

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) zpracoval komparativní studii stavu implementace čl. 5 směrnice o energetické účinnosti (EED) v jednotlivých členských státech
stáhnout
(345 kB)

Hodnocení kvality investičního prostředí v zemích střední a východní Evropy 2014

stáhnout
(194 kB)

Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice

stáhnout
(2 MB)

Mapping of frontrunners in nZEB renovation of single-family houses

stáhnout
(644 kB)

nZEB criteria for typical single-family home renovations in various countries

stáhnout
(1 MB)

ManagEnergy_Directory of Energy Agencies

stáhnout
(1 MB)

Příručka Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Přijetí novely Zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví, zejména pak na činnost pracovníků stavebních úřadů, pro které Centrum pasivního domu vytvořilo příručku Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě. Posláním této publikace je seznámit zejména pracovníky stavebních úřadů se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov.
stáhnout
(539 kB)

ITRE report 2009-2014

stáhnout
(8 MB)

Technical Guidance - Financing the energy renovation of buildings

stáhnout
(4 MB)

Multiple benefits of EE renovations in buildings

stáhnout
(2 MB)

Assistance Documents for EU Member States in developing long term strategies for mobilising investment in building energy renovation

stáhnout
(2 MB)

Oblast klimatu a energie v EU

analytický dokument České spořitelny, a.s.
stáhnout
(380 kB)

ZEBRA2020 - Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020

stáhnout
(981 kB)

Renewable Energy Projects Catalogue

stáhnout
(4 MB)

Renovation Roadmaps for Buildings

stáhnout
(6 MB)

Nástroje EIB na podporu obnovitelné energie

stáhnout
(257 kB)

Renovation_Strategies_EU_Compliance with EED

stáhnout
(2 MB)

Efffective Lobbying in Europe

stáhnout
(7 MB)