Strategické dokumenty

Zelená kniha Evropské komise: Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

stáhnout
(267 kB)

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice (červenec 2013)

stáhnout
(270 kB)

Národní akční plán o energetické účinnosti ČR (duben 2014)

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Národní akční plán energetické účinnosti ČR popisuje plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v konečném využití energie. Plán uvádí politicko—ekonomická opatření k dosažení vnitrostátního orientačního cíle do roku 2020, kdy by měla Česká republika dosáhnout tzv. nových úspor v konečné spotřebě energie ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh).
stáhnout
(2 MB)

An EU Strategy on adaptation to climate change

stáhnout
(1 MB)

Assistance Documents for EU Member States in developing long term strategies for mobilising investment in building energy renovation

stáhnout
(2 MB)

Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its

stáhnout
(114 kB)

Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK

stáhnout
(405 kB)

Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050

stáhnout
(206 kB)

Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for

stáhnout
(180 kB)

Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030

stáhnout
(383 kB)