Legislativa

Směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED)

Evropská unie spatřuje v energetické účinnosti významný způsob, jak snižovat svou závislost na fosilních palivech, efektivněji chránit životní prostředí a šetřit výdaje za energii. Na začátku června vypršela lhůta, během které měly členské země EU implementovat směrnici, jež klade na zvyšování účinnosti důraz.
stáhnout
(1 MB)