Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií
31.10.2017

Platforma EEB-CZ se zapojila do veřejné konzultace Evropské komise na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií (ETV), která probíhala od 31. července do 30. října 2017. Ve spolupráci s odborníky v oblasti energetické efektivity připravila poziční dokument.

Hlavní závěry hodnocení pilotního programu ETV

  • Problémem je nedostatečná propagace pilotního programu EU ETV, nedostatek přímých informací, informace je třeba aktivně vyhledávat.
  • Nevýhodami ověřování technologií v rámci ETV mohou být náklady na provedení ověření, malá nebo žádná veřejná finanční podpora na vyrovnání nákladů na ověření a nejistota potenciálních přínosů, které společnostem plynou z ověření jejich produktu.
  • Tvrzení výrobců o výkonnosti nových technologií jsou spolehlivá jen tehdy, když jsou ověřena nezávislými třetími stranami na základě výsledků zkoušek.
  • Program EU ETV jako nástroj na podporu vývoje inovativních technologií a fáze před zahájením zadávacího řízení nebo fáze samotného zadávání zakázek na tyto technologie je vnímán jako poměrně užitečný.
  • Program EU ETV by měl být poměrně užitečným pomocníkem při provádění environmentálních předpisů a při hledání případných nejlepších dostupných technologií, které uživateli pomohou lépe zhodnotit a porovnat parametry dostupných technologií.
  • V celkovém souboru nefinančních podpůrných opatření EU, která jsou zaměřena na komercializaci technologií vyvinutých malými a středními podniky, je program vnímán jako další užitečný nástroj, který může poskytnout následnou podporu novým environmentálním technologiím a také umožní ocenit kvalitu technologií vyvíjených malými a středními podniky, které těžko konkurují větším a zavedeným podnikům.
  • Přístup EU ETV je zcela v souladu s politikami EU a uspokojivě pomáhá realizovat jejich cíle. Nicméně je důležité porovnat požadavky z EU ETV s požadavky plynoucími z ostatních akčních plánů tak, aby docházelo k doplnění a nikoli k přesahům.
  • Pilotní program EU ETV by se měl zaměřovat i na další technologické oblasti jako je čistší výroba a procesy a monitorování a snižování atmosférického znečištění.

Více informací o EU ETV naleznete zde.