Zúčastnili jsme se konference Evropský habitat v Praze

Zúčastnili jsme se konference Evropský habitat v Praze
4.4.2016

Platforma EEBCZ se zúčastnila regionální konference OSN Evropský habitat v Praze, jejíž tématem bylo Bydlení v životaschopných městech.

Pořadatelé si vytyčili čtyři hlavní cíle:

  • identifikovat a vyřešit nové a vznikající výzvy v oblasti bydlení a rozvoje měst
  • schválit oficiální dokument „Prague Declaration“, projednaný v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN
  • poskytnout příspěvek do přípravy celosvětové „Nové agendy pro města“, kterou bude schvalovat třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“
  • zajistit obnovu politického závazku k udržitelnému rozvoji měst.

Nabitý program nabídl množství tematicky rozmanitých vystoupení, side eventů a zajímavých osobních setkání. Přinášíme vám zápis ze zahajovacího setkání, na kterém vystoupila Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, ale také legendární dánský architekt Jan Gehl. Kromě úvodních proslovů v zápisu najdete i stručná shnrutí ze tří side eventů.

Zápis je dostupný pro členy platformy v levém sloupci.

Dokumenty ke stažení

  • Konference Evropský Habitat - Praha, 16.-18. 3. 2016