Zúčastnili jsme se Informačního dne o vzdělávacích aktivitách KICs EIT

Zúčastnili jsme se Informačního dne o vzdělávacích aktivitách KICs EIT
23.9.2015

22. 9. 2015 se v Technologickém centru AV ČR konal informační den, jehož cílem bylo představit vzdělávací a školicí aktivity (magisterská a doktorská studia, letní školy a další školicí kursy) v tematických oblastech pokrytých třemi znalostními a inovačními společenstvími (KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Přednášejícími byly zástupci jednotlivých KICů.

 

EIT Digital

Blok o EIT Digital (dříve známý jako ICT Labs) vedl Carl-Gustaf Jansson, ředitel EIT Digital Master School. Stručně představil EIT Digital jako přední evropskou instituci se zaměřením na inovace v informačních technologiích, v rámci které kooperuje více než 130 partnerských univerzit, výzkumných center a soukromých společností z celé Evropy. V rámci tohoto znalostního trojúhelníku zatím dominují velké společnosti, EIT Digital nyní údajně stojí před výzvou zapojit i co největší množství malých podniků, které na členství v KIC nemají dostatek lidských zdrojů a kapacit (se stejným problémem se potýkají i všechna ostatní společenství).

EIT Digital nabízí studentům řadu dvouletých magisterských a doktorských programů, v rámci kterých student vždy stráví každý rok na jiné univerzitě. Struktura programů je uniformovaná, student tedy získá stejně kvalitní vzdělání všude po Evropě. KIC také nabízí řadu online kurzů a letních škol, z nichž některé slouží jako teambuildingové akce pro studenty běžných programů.

Všechna společenství kladou velký důraz na propojení teorie s praxí, studenti z EIT Digital proto před psaním své diplomové práce stráví 3 měsíce praxí v některé z relevantních společností. Společenství nabízí evropským i mimoevropským studentům řadu různých stipendií a příspěvků. Více informací o možnostech financování studia i řadu dalšího (včetně informací o možnostech přihlášení do jednotlivých programů) naleznete na oficiálních stránkách EIT Digital.

Climate-KIC

Znalostní a inovační společenství zaměřené na zmírňování změny klimatu představil Rahul Bansal, zástupce ředitele Climate-KIC v Londýně. Stejně jako ostatní znalostní a inovační společenství EIT se Climate-KIC zabývá podporou technologické inovace v EU v oblasti výzkumu, vzdělávání a podnikání. Jeho cílem je podporovat udržitelný hospodářský růst a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy.

Společně se svými partnery sestavuje magisterské a doktorandské programy v rámci svých osmi klíčových témat souvisejících se změnou klimatu: monitorování skleníkových plynů; adaptační služby; realizace trvalých udržitelných změny; udržitelná města; energeticky efektivní budovy; půda a voda; efektivní využívání zdrojů; a rozvoj biohospodářství. Více informací o programech naleznete na oficiálních stránkách Climate-KIC.

KIC InnoEnergy

Hostem semináře byla za KIC InnoEnergy Anna Czerwinska, vedoucí rozvoje pro region střední a východní Evropy, a Jan Rakušan, zástupce KIC InnoEnergy pro Českou republiku (ČR není v tomto společenství partnerem, pro tyto případy má každá země alespoň jednoho zástupce pro daný KIC). Posláním KIC InnoEnergy je maximálně podpořit přechod k udržitelnému rozvoji energetiky na území EU i ve světě. Nabízí různé druhy podpory start-up společnostem i samostatným podnikatelům.

Co se týče vzdělávacích aktivit, InnoEnergy nabízí sedm magisterských a doktorandských programů v sedmi klíčových oblastech: jaderná energie; čistá energie z fosilních zdrojů; energetické technologie; energie pro chytrá města; systémy pro udržitelnou energetiku; obnovitelné zdroje; chytré sítě a systémy. Podstatou vzdělávacích aktivit KIC InnoEnergy, stejně jako ostatních společenství, je ukázat studentům způsoby, jakými pracují studenti i profesionálové v zahraničí, a dát jim tak možnost získat výhodu při spouštění jejich vlastního podniku nebo projektu. Více informací naleznete na oficiálních stránkách KIC InnoEnergy.

Stručně o EIT

EIT jako celek podporuje začlenění, součinnost a spolupráci mezi třemi body znalostního trojúhelníku, tj. vzděláváním, výzkumem a inovacemi, tím, že prosazuje excelenci na základě strategických sítí vytvořených tímto způsobem. O jeho aktivitách a dvou nových znalostních a inovačních společenstvích jsme Vás informovali minulý měsíc ZDE.