Zúčastnili jsme se akce Smart buildings within Smart City – Retrofit of residential buildings to reduce CO2

Zúčastnili jsme se akce Smart buildings within Smart City – Retrofit of residential buildings to reduce CO2
31.5.2017

Zástupci platformy se zúčastnili dnešní akce Rady pro šetrné budovy s názvem Smart buildings within Smart City – Retrofit of residential buildings to reduce CO2. Moderování akce se ujal Ondřej Šrámek a mezi účastníky byli zástupci průmyslu a také ČVUT UCEEB. Hlavní část programu tvořila přednáška Annelies Van der Stoep ze Smart City Amsterdam, která je koordinátorkou projektu City-Zen.

Projekt má podtitul „Learning by doing“ a jeho podstatou je prakticky ověřit technologie, s jejichž pomocí se Amsterdam může do roku 2050 oprostit od závislosti na plynu jakožto primárním zdroji energie pro rezidenční domy. Kolem sedmi stovek domů je v rámci projektu rekonstruováno a vybaveno novými zdroji, zejména fotovoltaikou, a tepelnými čerpadly. Amsterdam zavádí smart metering a připravuje systémy pro systém „demand-response“. V řadě domů jsou testovány přínosy bateriových úložišť, přičemž je aplikován princip individuálních potřeb a možností jednotlivých budov.

V další části programu představila Andrea Ćirlićová nový Smart City Index společnosti EY. Společnost má zkušenosti z více než stovky italských měst a již brzy se index chystá využít v českých regionech. Smyslem indexu je komplexní hodnocení technologického pokroku měst a jejich dostupných služeb s pomocí několika stovek indikátorů.

Mosaic House – energeticky efektivní budova v historickém centru Prahy

Samotné dějiště semináře – Mosaic House – je dobrou ukázkou energeticky efektivní budovy v historickém centru Prahy. Budova hotelu má certifikát excelence BREEAM in-use, který osvědčuje, že má výborné provozní parametry v otázce energetické spotřeby a dopadů na životní prostředí. Jako první v České republice měla budova instalovánu vlastní čističku šedé vody (systém Pontos) a teprve jako druhá také systém rekuperace tepla z vody odpadní. V rámci exkurze účastníci dále viděli například solární kolektory na střeše budovy, které jsou v centru Prahy spíše výjimkou, nebo systém automatických žaluzií na jižní straně budovy, které se samy regulují v nepřítomnosti hotelových hostů.