Zúčastněte se veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 s podporou MPO

Zúčastněte se veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 s podporou MPO
13.10.2015

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tuto akci do plánu Českých oficiálních účastí pro rok 2016, se českým vynálezcům (fyzickým i právnickým osobám) nabízí jedinečná možnost zúčastnit se s podporou státu, a tedy v rámci společné expozice pod hlavičkou ČR a MPO, této výjimečné akce.

Jaká jsou specifika veletrhu?

  • Každému vystavovateli hradí MPO registrační poplatek pouze za jeden vynález
  • Každý vystavovatel musí mít Práva duševního vlastnictví u svého vynálezu,tzn. vynález musí být chráněn patentem či jiným právem duševního vlastnictví uděleného v ČR nebo EU
  • Vynález je na této výstavě představen poprvé
  • Veškeré podmínky týkající se vynálezu po jeho akceptování komisí veletržního výboru musí být dodrženy vystavovatelem, jinak platí veškeré penále a postihy (např. při zrušení účasti před poslední registrací zaplatí 50% z fakturační částky, po poslední registraci zaplatí celou fakturu poplatku za přijetí vynálezu). Vystavovatel musí dodržet instrukce veletržní správy ohledně data stavby a demontáže stánku, a především kdy lze odvézt vynález a kdy musí být přivezen na stánek (jinak platí vystavovatel penále), za odcizení vynálezu nebude zodpovědná veletr. správa, ale vlastník vynálezu.

Všechny informace o veletrhu a o podmínkách a míře podpory poskytované MPO naleznete v oficiální pozvánce v příloze. V případě zájmu o účast nebo další informace se prosím obracejte na příslušného projektového manažera MPO, Ing. Lenku Kouckou, tel: 224 852 745, koucka@mpo.cz.

Kapacita účastníků je omezena.

Více informací o programu českých oficiálních účastí včetně tiskových zpráv z proběhlých akcí a fotogalerie můžete získat na webu: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html.

Zároveň veškeré další údaje k veletrhu najdete na: www.inventions-geneva.ch.