Zkušenosti z workshopu: Úvěry a záruky z fondů EU

Zkušenosti z workshopu: Úvěry a záruky z fondů EU
3.6.2019

Workshopu fi-compass pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj ve dnech 21. a 22. května v Praze se zúčastnili mimo zástupců České republiky a Slovenska také zástupci Evropské komise a Evropské investiční banky. Účastníci diskutovali o současném využívání úvěrů, bankovních záruk či rizikového kapitálu financovaných z evropských fondů i o budoucnosti těchto finančních nástrojů.

Výhodné úvěry, bankovní záruky či rizikový kapitál jsou v ČR v současnosti využívány v Operačním programu (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a OP Praha – pól růstu. V letošním roce bude navíc možné začít podporovat projekty tímto druhem nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost. Jejich využití se také plánuje v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na workshopu fi-compass byly představeny možnosti využití finančních nástrojů a dosavadní zkušenosti zejména v oblasti energetické účinnosti, sociálního podnikání, životního prostředí, dopravy či studentských půjček.

Původní článek o workshopu naleznete zde.