Země EU přijmou opatření k podpoření energetických auditů v podnicích

Země EU přijmou opatření k podpoření energetických auditů v podnicích
13.5.2016

Nová studie, Studie o energetické účinnosti v podnicích, zjistila, že většina zemí EU se řídí opatřeními, které jsou obsažené v článku 8 směrnice o energetické účinnosti pro velké podniky. Některé země jsou však stále v procesu přípravy začlenění opatření EU do svých vnitrostátních právních předpisů.

Studie také zjistila, že některé země EU poskytují finanční stimuly pro určité podniky k provádění auditů. V mnoha zemích EU vlády uspořádaly informační akce, infolinku a internetové portály pro výměnu informací a pro vytvoření nástrojů, které pomáhají společnostem implementovat předpisy. Kromě toho některé země EU provádějí povinné audity velkých podniků, aby zjistily zda jsou dodržovány předpisy; jiné kontrolují náhodný vzorek firem.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise.