Zástupce Platformy EEB-CZ na workshopu věnovanému finančním nástrojům pro energetické investice

Zástupce Platformy EEB-CZ na workshopu věnovanému finančním nástrojům pro energetické investice
18.9.2017

 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze uspořádalo workshop věnující se problematice finančních nástrojů na podporu energetických opatření. Akce se uskutečnila 12. září 2017 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, v Praze a zúčastnilo se jí 90 představitelů řídících orgánů, příjemců finanční podpory, zástupců municipalit, malých a středních podniků, průmyslu, poradenských firem, bankovního sektoru a akademické obce.

Cílem workshopu bylo komplexně představit oblast nastavení finančních nástrojů a demonstrovat praktické příklady realizace realizaci konkrétních energetických projektů. Workshop zahájil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu, který shrnul současnou situaci v dostupných dotačních programech a zdůraznil další možnosti zvyšování objemu úspor energie. Luděk Jaroš z Ministerstva pro místní rozvoj uvedl základní předpoklady uplatnění finančního nástroje v Integrovaném regionálním operačním programu. Následoval příspěvek Miloše Rybičky ze Státního fondu životního prostředí, který účastníky seznámil s detailním nastavením finančního nástroje v podmínkách OP Životní prostředí (OPŽP). Dopolední blok ukončila prezentace Petra Mydlila z ČVUT, který shrnul náležitosti energetické studie.

Praktickým zkušenostem s uváděním energetických opatření do praxe byl věnován odpolední blok. Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice představil přístup města ke kvalitní přípravě projektů vedoucí k zavádění nových technologií a dlouhodobým úsporám energie. Detaily procesu EPC projektů s důrazem na řízení a modifikaci po implementaci upřesnil Radim Kohoutek z poradenské firmy DS Energy Consulting. V závěrečné diskuzi rezonovala témata odpoledního bloku. Zaznělo volání po zvýšení povědomí o úspěšných energetických projektech, nutnosti dlouhodobé práce s jednotlivými cílovými skupinami a součinnosti ve sdílení informací.

Projekt FINERPOL

Workshop se uskutečnil v rámci evropského projektu FINERPOL s tematikou „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“. Projekt je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).