Zapojte svou budovu do případové studie

Zapojte svou budovu do případové studie
9.5.2018

Chystáte se renovovat budovu? Chtěli byste spojit zlepšení energetické účinnosti s architektonickými vylepšeními? Projekt ABRACADABRA financovaný EU vytvořil pro tento účel tři nástroje pro podporu rozhodování, které můžete zdarma vyzkoušet.

Budovy případové studie by měly mít buď plánovanou renovaci, nebo již prošly renovací. Nástroje a analytické metody vyvinuté projektovým týmem budou aplikovány na každou budovu případové studie.

Aplikací nástrojů ABRACADABRA bude každá budova případové studie poskytnuta na míru informace o vhodných technických řešeních, možném snížení energetické náročnosti, ekonomickém zvýšení investice a případných regulačních požadavcích.

Budovy případové studie budou rovněž zviditelněny jako součást projektu ABRACADABRA a budou moci těžit ze začlenění do široké evropské skupiny výzkumných ústavů, stavebních společností, bytových sdružení, energetických agentur, veřejných orgánů a finanční instituce, které sdílejí tento společný závazek s inovativními přístupy k energetickým renovacím.

Chcete-li se zapojit do případové studie, vyplňte formulář a odešlete jej na adresu info@abracadabra-project.eu. Vezměte prosím na vědomí, že přihlášení budovy do případové studie neznamená závazek vaší strany realizovat navrhovaná řešení.

Další informace naleznete na adrese: abracadabra-project.eu/case-studies/

Projekt ABRACADABRA

Projekt ABRACADABRA financovaný EU vychází z předpokladu, že zvýšení hodnoty nemovitosti prostřednictvím dodatečného architektonicky navrženého prostoru existující budovy může uvolnit finanční potenciál, který umožní obnovu hluboké energie. Cílem projektu je urychlit přechod na budovy s téměř nulovou energetickou náročností prostřednictvím zkrácení doby návratnosti a posílení důvěry investorů. Rozsáhlé přijetí tohoto přístupu by zvýšilo hodnotu a atraktivitu stavebního fondu spolu s významným pokrokem směrem k dosažení evropských cílů v oblasti klimatu.