Zapojte se do konzultací k programu Horizon Europe

Zapojte se do konzultací k programu Horizon Europe
17.7.2019

Platforma EEB-CZ se zapojí do veřejných konzultací Evropské komise týkajících se programu Horizon Europe. Připojte se svým názorem vyplněným v dotazníku ke společnému stanovisku EEB-CZ.

 

Evropská komise zahájila dvě veřejné konzultace. První se týká Strategického plánu k příštímu rámcovému programu Horizon Europe, druhá se vztahuje ke zjednodušení pravidel státní (veřejné) podpory.

Pro členy EEB-CZ je zajímavá první konzultace, která se zaměřuje na začlenění veřejnost do formování prvního Strategického plánu k budoucímu rámcovému programu Horizon Europe. Strategický plán bude řídit pracovní programy a výzvy k předkládání návrhů pro první čtyři roky programu Horizon Europe (2021–2024). Konzultace bude otevřená do 8. září 2019. 

Pokud chcete skrze platformu EEB-CZ poskytnout svůj názor a doporučení, můžete vyplnit dotazník připravený na základě evropské verze do 31. srpna 2019. EEB-CZ odpovědi zpracuje do jednotného dokumentu a následovně jej jako zaštiťující organizace (umbrella organization) odešle Evropské komisi.

Více informací o konzultacích naleznete zde.