Zápis ze semináře: Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů

Zápis ze semináře: Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů
6.12.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádalo dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI fondů, v rámci kterého prezentovalo výsledky Analýzy komunitárních programů EU, jejíž zpracování dostala na starost společnost Ernst & Young. Jejím cílem bylo mimo jiné získat informace o využívání těchto programů i s ohledem na doplňkovost s programy ESIF. Také byly prezentovány výstupy z mapování úspěšnosti českých žadatelů.

Cílem analýzy bylo identifikovat bariéry čerpání z fondů v ČR, navrhnout doporučení pro zvýšení čerpání v ČR, vyhodnotit komunitární programy s ohledem na implementaci ESIF a vyhodnotit možnosti vzniku koordinačního orgánu ČR. Podle analytiků budou totiž komunitární programy zejména po roce 2020 pro české subjekty klíčové, vzhledem k očekávaným klesajícím alokacím programů ESIF.

Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEB-CZ ZDE již od úrovně členství BASIC.