Žádost 210 evropských starostů

Žádost 210 evropských starostů
14.6.2019

Starostové a vedoucí představitelé 210 měst po celé Evropě zastupujíce 62 milionů občanů dnes vyzvali Evropskou radu a členské státy, aby zintenzivnily závazky EU v oblasti klimatu, ukázaly globální vůdčí schopnosti a usilovaly o rychlý pokrok při provádění Pařížské dohody.

Jejich požadavky zahrnují vypracování spravedlivé a inkluzivní dlouhodobé evropské klimatické strategie, která zvýší odolnost a zajistí, že emise se sníží na polovinu do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnou čisté nuly. Požadují zlepšení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a přispění na vnitrostátní úrovni k zajištění pružného, rychlého a spravedlivého přechodu k čisté energii. Dále chtějí sladizení příštího dlouhodobého rozpočtu EU s touto strategií a např. odstranění dotací na fosilní paliva.

Více informací a celý text výzvy najdete na stránkách Construction21 zde.