Workshop k projektu Industry 4.0

Workshop k projektu Industry 4.0
4.8.2017

Ve dnech 20.- 21. září 2017 se uskuteční v Budapešti workshop k tématu spolupráce zemí střední Evropy v oblasti průmyslu 4.0. Organizátory jsou Národní výzkumná, rozvojová a inovační kancelář Maďarska (NRDIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a pro inovace (DG RTD).

Workshop je určen podnikatelům, výzkumníkům, vzdělávacím a zprostředkujícím institucím s cílem navázat partnerství a sdílet nápady na inovativní řešení a společné investice v oblasti průmyslu 4.0.

Cílem akce je vytvořit profesionální fórum pro regionální aktéry, prezentovat aktuální možnosti spolupráce a podpořit přípravu konkrétních regionálních projektů spolupráce.

Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat. Registrace bude otevřena na konci července zde.

Více o akci naleznete v tomto odkazu http://nkfih.gov.hu/industry4.