Workshop k finančním nástrojům pro energetické investice v rámci projektu FINERPOL

Workshop k finančním nástrojům pro energetické investice v rámci projektu FINERPOL
8.8.2017

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, partner projektu FINERPOL, pořádá 12. 9. 2017 celodenní workshop týkající se finančních nástrojů pro energetické investice.

Cílem workshopu je analyzovat příklady osvědčených postupů finančních nástrojů v projektech energetické efektivity. Detailně budou rozebrány jednotlivé fáze projektu, a to fáze přípravná, implementační a fáze hodnocení a monitorování. Následně bude pozornost věnována ponaučením, úskalím a doporučením.

Hlavními řečníky budou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, společnosti Amper Savings, města Litoměřice a ČVUT.

Program umožní diskuzi mezi hlavními řečníky, účastníky panelové diskuze a odborným publikem. Workshop je určen zástupcům řídicích orgánů, příjemců finanční podpory, vč. měst, obcí, malých a středních podniků, ale i průmyslu, poradenských firem a bankovního sektoru.

Registrovat na akci se můžete emailem Tereze McLaughlin Váňové na mclauter@cvut.cz.

Akce se koná v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů.

Projekt FINERPOL

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací najdete na oficiálních stránkách projektu.