Vzniká evropská energetická unie

Vzniká evropská energetická unie
10.2.2015

EU se snaží najít cesty k prolomení závislosti na ruské ropě a plynu. Na konci ledna v Bruselu proběhl workshop zástupců odvětví energetiky a tvůrců politik. Začátkem února EU oficiálně započala práci na vytvoření Evropské energetické unie a v souvislosti s tím se na nejvyšší úrovni konala konference v Rize. Dne 25. 2. pak hodlá Evropská komise zveřejnit návrh rámcové strategie na vytvoření energetické unie. 

Současná energetická politika EU je neudržitelná a potřebuje zásadní reorganizaci. Evropská unie dle dostupných údajů dováží 55 % veškeré spotřebované energie a až 90 % bytového fondu EU je energeticky neúčinných. K hlavním závěrům z konaného workshopu na konci ledna patří:

  • V energetické bezpečnosti nejde pouze o diverzifikaci zdrojů energie a jejích dodavatelů, ale především o snižování spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti. 
  • Prioritní cíl = vytvoření Energetické unie.
  • Financování energetické unie: investice především do zvyšování energetické účinnosti a zelených technologií. Počáteční investice by měly vzejít z Junckerova investičního balíčku a zapojení PPP financování. Snížit čas zahájení investice maximálně na 3,5 roku ze současných až 10 let. Investice do energetické účinnosti se vyplácejí oběma stranám – nabízejícím i poptávajícím.
  • EU by se měla zaměřit na dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Klíčový sektor zvyšování energetické účinnosti je stavebnictví:

Stavebnictví představuje 41 % veškeré spotřebované energie EU a využívá téměř 61 % dováženého zemního plynu do EU. Hlavním problémem pro energetickou účinnost jsou již existující budovy, které spotřebovávají až 2/3 celkové energie. Zápis z workshopu pořízený CEBRE viz ZDE.

Konference konaná 6. 2. v Rize byla rozdělena do dvou částí: první část – uzavřená diskuze ministrů pro energetiku, druhá část – veřejné jednání pro stakeholdery za účasti největších expertů pro oblasti energetiky EU v pěti diskuzních panelech odpovídajících pěti základním pilířům Energetické unie:

  • bezpečnost, solidarita a důvěra
  • plně integrovaný evropský vnitřní trh s energiemi
  • kontrolovaná poptávka po energetických zdrojích
  • dekarbonizovaná ekonomika a vedoucí postavení Evropy v obnovitelných zdrojích a nízkokarbonových technologiích
  • vedoucí postavení výzkumu a inovací a „zeleného růstu“

Bližší informace z konference viz ZDE.

Zároveň Evropské komisi byla doručena výzva zástupců celoevropské iniciativy Renovate Europe Campaign (REC) a aliance Šance pro budovy: postavit Energetickou unii na snižování spotřeby energie. Dle Mezinárodní energetické agentury energetická účinnost je jediným a největším domácím zdrojem energie a také odvětví s nejméně využitým potenciálem. Jde o čistý, levný zdroj energie, který může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé Evropě.

Aliance Šance pro budovy sdružuje více než 300 firem z oboru energeticky úsporného stavebnictví. Dle jejích výpočtů po roce 2020 opatření energeticky úsporného stavebnictví uspoří odběratelům (domácnostem, firmám a institucím) minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie. Další informace k výzvě REC můžete získat na EnviWeb.cz.