Výzvy ke členství ve vědeckých výborech Evropské komise

Výzvy ke členství ve vědeckých výborech Evropské komise
27.8.2015

Evropská komise vyhlásila výzvu pro podávání přihlášek do vědeckých výborů v oblasti zdraví a životní prostředí (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) a ochrana spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety).

Vědecké výbory jsou zdrojem kvalifikovaných rad a doporučení, které Evropská komise využívá při svém rozhodování a přípravě nových zákonů a předpisů. Členové jsou jmenováni na 5 let a aktivně se podílejí na zasedáních výborů a jejich pracovních skupin. Uchazeči o členství musí být absolventi alespoň magisterského studijního programu, musí prokázat 10 let odborné praxe ve svém oboru a velmi dobrou znalost angličtiny (úroveň B2 a výše).

Více informací naleznete v textu výzvy a na stránkách Evropské komise ZDE.